AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.
Akreditacija visokoškolske ustanove
 

Akreditacija studijskog programa Gluma

Akreditacija studijskog programa Filmska i televizijska režija i montaža

Akreditacija studijskog programa Fotografija i kamera

Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

Akreditacija studijskog programa Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

Leave a comment