VELIKI INTERVJU PROF. DR MILANA RADOVANOVIĆA U ČASOPISU “TABU“

 

U okviru javne grupe „O I U SVETU MARКETINGA“ i kolumne: LJUDI КOJI IMAJU ŠTA DA КAŽU, veliki intervju Glavnom i odgovornom uredniku časopisa TABU, Žozefu-Ivanu Lončaru, dao je naš profesor Teorije umetnosti i medija, dr Milan Radovanović.

G-din. Lončar, jedan od naših najznačajnijih marketinških stručnjaka, konstatovao je da se dve godine pripremao za ovaj intervju nakon susreta sa prof. Radovanovićem na panelu „Razumevanje i umeće primene filozofije marketinga u svakodnevnom poslovanju“.

Na pitanje o njegovoj životnoj filozofiji da čovek bez obzira na okolnosti, nikada ne treba da odustane od mogućnosti ostvarenja najdubljeg smisla svog postojanja, prepoznajući, oslobadjajući i razvijajući svoj unutrašnji potencijal na svim poljima, uz pomaganje drugima da to postignu, prof. Radovanović kaže:

„Još u ranoj mladosti, odlučio sam da napravim jedan smeli životni eksperiment, a to je da u svakom trenutku živim potpuno u skladu sa sobom, a ne onako kako mi to drugi nameću ili određuju… Trenutno predajem na fakultetu, prevodim Bibliju sa izvornih starih na srpski jezik i pripremam programe treninga za obuku lidera i timova, koji obuhvataju ne samo sticanje profesionalnih veština, nego i izgradnju neophodnih ličnih vrlina. Sva ova različita iskustva i znanja sam sticao da bih se što je moguće više približio razumevanju tajne ljudskog života. Zato mi je bliska Sokratova misao koju je izgovorio pred svoju smrt: „ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς“ – „Neistražen život nije vredan življenja“. Sada mogu sa potpunom sigurnošću potvrditi da dublji smisao i svrha našeg života postoje. Otkrio sam i jedan zanimljiv paradoks – istinska sloboda je kada sami izaberemo životni put koji nam je već unapred dat.“

O važnosti jezika u reklamnim kampanjama naš profesor ističe:

„…Obično se smatra da stvarnost koju opažamo, mi samo opisujemo u jeziku koristeći reči i rečenice. Međutim, taj utisak vara. Jezik aktivno učestvuje u kreiranju stvarnosti u kojoj živimo… Jezik koji koristimo može značajno da proširi ili suzi okvir našeg životnog iskustva. Zato kada osmišljavamo i realizujemo reklamne kampanje, koristeći jezik na različite načine, mi aktivno stvaramo i svet u kome živimo i vrednosti kojima se rukovodimo. U tom smislu reklame nimalo nisu ni nevine, a ni naivne. Mogu slobodno reći, da danas marketing ima takav dominantan uticaj u društvu kao što je nekada imala Crkva. Marketinški stručnjaci još nisu dovoljno svesni velike moralne odgovornosti koju imaju u savremenom društvu.“

Šta znači biti lider,koliko su važni lični ravoj, snaga volje, karakter, timski rad, snalaženje i preživljavanje, prof. Radovanović zaključuje iz ličnih iskustava:

„U mladosti sam se aktivno bavio planinarenjem i svakog leta sam išao na obuku u Englesku gde sam upražnjavao i ekstremne sportove…Učio sam liderstvo i timski rad u ekstremnim uslovima preživljavanja u prirodi. Biti lider znači da smo prvo sposobni voditi sebe, a tek onda možemo voditi i druge…Nijedan postavljen zadatak ne možemo uspešno izvršiti ako nemamo izgrađen jak karakter…Etika karaktera se maksimalno potiskuje i njeno mesto preuzima etika personalnosti koju karakteriše spoljašnjost, površnost, „imidž“, PR, … Postalo je važno kako brzo i efikasno uticati na mase potrošača. Čovek koji ima izgrađen karakter nije dobar potrošač i na njega se veoma teško utiče. Zato za njega nema mesta u potrošačkom društvu. Živimo u civilizaciji u kojoj se ogromna većina ljudi karakterno ne izgrađuje i time gubi svoju suštinu i ljudsko dostojanstvo. Srećom, filozofija marketinga počinje ozbiljno da preispituje ključne društvene vrednosti koje se kreiraju, isporučuju i razmenjuju na tržištu. Opet ću ponoviti da marketinški stručnjaci imaju ne samo profesionalnu, nego i ogromnu etičku odgovornost za svoj rad koji proizvodi veliki uticaj ne samo na tržištu, nego i u društvu u kome živimo.“

Naš profesor  naglašava da svoje studente uči da postanu profesionalci, kvalitetni, izgrađeni i karakterno jaki ljudi:

„Akademija umetnosti u Beogradu mi je matična kuća, a kao gostujući profesor predajem i na Institutu za umetničku igru. Na oba fakulteta se obraća velika pažnja na kvalitet profesora i nastave, a fokus je na sticanju znanja i razvoju profesionalnih sposobnosti, a ne na lakom dolasku do diplome…Svoje studente učim da razumeju svet u kome žive, jer želim da postanu kvalitetni, izgrađeni i karakterno jaki ljudi, i dobri profesionalci, a ne beslovesni potrošači. Rad sa njima je privilegija jer uživam u njihovim kreativnim ostvarenjima i mnogo toga i sam učim od njih.“

Koliko su ove discipline prisutne u srpskoj privredi, u njenom svakodnevnom poslovanju?

„Da li se svakodnevno poslovanje u srpskoj privredi zasniva na poverenju? Na žalost, najčešće ne. Da li se marketinške kampanje na našem tržištu zasnivaju na uspostavljanju iskrenog poverenja sa kupcima? Odgovor je uglavnom odrečan. Naravno, sada će mnogi direktori marketinga skočiti i reći, ma ne, mi baš gradimo poverenje sa našim kupcima. Ako bismo ih testirali u situaciji talačke krize, i pustili da pregovaraju na isti način na koji rade kampanje, svi taoci bi im brzo bili likvidirani…Mogu samo da se nasmejem. Bio sam na velikom broju treniga namenjenih korporativnom svetu, ali nikada nismo izašli iz zone komfora. Dok ne primenimo kako to korporativni treneri vole da kažu „Walk the Talk“, nećemo moći ići napred. Inače, i ovaj moto dolazi od jedne rečenice iz Jevanđelja.“

Pored mnoštva pitanja i odgovora koja Vam ostavljamo da pročitate sami, prof. Radovanović za kraj dodaje:

„Rekao bih da u životu imamo samo dva zadatka. Prvi je da izgrađujemo sebe, da neprekidno stičemo nova znanja i iskustva, i da jačamo i oplemenjujemo svoj karakter. Drugi je da doprinosimo drugima i svetu u kome živimo. Ako u svakoj životnoj situaciji gledamo da ispunimo oba ova zadatka, onda ćemo imati srećan život i moći ćemo mirno otići sa ovog sveta sa ostvarenim smislom i svrhom našeg postojanja. To je jednostavna životna filozofija, za koju bih voleo da zaživi i kao filozofija marketinga.“

Kompletan intervju sa prof. dr Milanom Radovanoviće možete pročitati OVDE

Leave a comment